Sifat Sifat Suami Yang Sangat Disukai Isteri

SIFAT-SIFAT SUAMI YANG SANGAT DISUKAI ISTERI

1. Ia pandai menumbuhkan suasana yang damai, tenteram serta penuh kasih sayang kepada keluarga..

2. Ia mempunyai sifat ramah dan penuh pengertian dalam keluarga..

Ia mampu menjadi imam sekaligus tauladan bagi isteri dan anaknya..

3. Ia selalu membimbing isterinya agar selalu taat serta bertakwa kepada ALLAH dan Rasul-NYA..

4. Ia selalu bertanggung jawab dalam segala urusan rumah tangga..

5. Bertanggung jawab menafkahi isteri dengan cukup, baik nafkah lahir maupun nafkah batin..

6. Ia selalu menyempatkan diri dan meluangkan waktu untuk mengajarkan ilmu Agama kepada isterinya,Terutama ilmu yang berhubungan dengan wanita..

7. Ia dengan tulus menerima apa adanya keadaan isteri dengan segala kekurangan dan keterbatasan fisiknya,Ia lebih melihat kelebihan isteri dari sisi akhlak mulianya..

8. Ikhlas menerima sifat-sifat jelek dan perangai buruk yang ada pada isterinya,Dan ia dengan sabar selalu memperbaikinya..

9. Tidak mudah marah ketika ada perselisihan dalam rumah tangga..

10. Selalu mencari solusi dan jalan keluar yang baik untuk menyelesaikan setiap permasalahan yang terjadi dalam keluarganya..

11. Ketika hendak bepergian ia selalu pamit serta memberitahukan tujuan kepada isterinya. Agar isteri tidak mempunyai pikiran negatif tentangnya..

12.Tidak pernah merasa bosan untuk menasehati dengan sebaik-baiknya ketika isterinya berbuat kesalahan..

Serta membimbingnya ke jalan yang benar..

13. Tidak membebani isterinya dengan persoalan yang masih bisa diselesaikannya sendiri..

Karena ia begitu memahami kesibukan isterinya dalam rumah tangga..

14. Selalu meluangkan waktu untuk bersantai dan bercengkrama serta bermanja-manja bersama isteri dan anak-anaknya..

15. Jika ia membuat kesalahan, ia tak akan merasa berat hati untuk sekedar minta maaf kepada isterinya..

Semoga Bermanfaat